Công việc theo công trình công trình công cộng

1 tin đăng cho nhà thầu.

Cần mua gấp dự án 5MV trở xuống, Khu vực Long An, Đồng Nai.

Thiết kế Hạ tầng - MEP

Công trình công cộng

Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu