CẦN TÌM TỔ ĐỌI THI CÔNG ( NHÂN CÔNG) CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
- Công trình: Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn
- Thi công phần thô và hoàn thiện
- Mặt bằng và bản vẽ thiết kế đã có sẵn
Tổng quan công việc

Loại dịch vụ

Thi công xây dựng công trình

Chiều rộng

_

Loại công trình

Công trình công cộng

Chiều dài

_

Dự tính chi phí xây dựng

_

Diện tích xây dựng

_

Địa chỉ

Bố Trạch, Quảng Bình

Tình trạng

Đang tìm thầu

Liên hệ

Tên liên lạc

Anh Minh