GIỚI THIỆU WEBSITE

Nhathauvietnam.com cung cấp thông tin nhà thầu cho Chủ nhà, Chủ đầu tư, Nhà thầu chính và đồng thời là cơ hội để các Nhà thầu giới thiệu mình tới khách hàng tiềm năng.

Do đó, Nhathauvietnam.com có 2 loại tài khoản:

  • Tài khoản Tìm nhà thầu : có chức năng đăng tin công việc để mời các nhà thầu liên quan vào tham gia.

  • Tài khoản Nhà thầu : có chức năng tạo hồ sơ năng lực, hiển thị trong danh sách Nhà thầu để khách hàng có nhu cầu tìm kiếm và có chức năng đăng ký thông báo email khi có công việc mới được đăng lên.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản:

Để đăng ký tài khoản, bạn vào đây: Đăng ký

Tùy vào mục đích, bạn lựa chọn loại tài khoản đăng ký phù hợp và điền thông tin đầy đủ vào biểu mẫu. Sau đó, bấm "TẠO TÀI KHOẢN".

Nếu hệ thống thông báo thành công, bạn kiểm tra theo email đã đăng ký của mình để lấy thông tin đăng nhập. Mật khẩu đăng nhập bạn nhận được do cơ chế ngẫu nhiên tạo ra nên rất khó nhớ, bạn nên thay đổi ngay trong phần quản lý tài khoản của mình.